Rodzaje papierów

Elementem, którego nie może zabraknąć w żadnej ciemni jest papier fotograficzny. Czym różni się on od tradycyjnego papieru? Otóż – w dużym uproszczeniu i odniesieniu do najpopularniejszego rodzaju papieru foto – jest stworzony z drobinek srebra zanurzonych w żelatynie, która następnie nanoszona jest na odpowiednie podłoże. Na tak powstały papier można przenosić obraz utrwalony na kliszy fotograficznej.
 

Wyróżnia się 3 rodzaje papieru fotograficznego:
 

  • papier wykorzystywany podczas procesów negatywowo-pozytywowych,
  • papier wykorzystywany podczas procesów pozytywowo-pozytywowych typu Polaroid,
  • papier do procesów pozytywowo-pozytywowych, podczas których obraz jest powiększany, a następnie kopiowany na papier.


W ciemni analogowej pracuje się przede wszystkim na papierach negatywowo-pozytywowych.
 

Skład papieru
 

Papier fotograficzny negatywowo-pozytywowy w najprostszej postaci składa się z dwóch warstw. Pierwsza z nich to emulsja fotograficzna, w skład której wchodzi żelatyna oraz zawieszone w niej cząstki metalu. Często do emulsji dodawane są też różnego rodzaju mieszanki chemiczne, jednak najważniejszym elementem jest zawsze światłoczuły metal (np. srebro, pallad, uran, żelazo, platyna), dzięki któremu istnieje możliwość odwzorowania kolorów. Drugą warstwę stanowi podkład, który jest nośnikiem dla wspomnianej wcześniej emulsji. To ta warstwa ma ostateczny wpływ na to, czy wykonane na danym papierze odbitki będą błyszczące czy matowe.
 

Największą popularnością wśród fotografów samodzielnie wywołujących zdjęcia cieszy się papier o podkładzie barytowym (FB) lub papier na podkładzie plastikowym (RC).
 

Gradacja
 

Papiery fotograficzne można także podzielić ze względu na gradację: papiery stałogradacyjne oraz papiery wielogradacyjne. W pierwszym przypadku papier ma z góry ustalony kontrast, co szczególnie ułatwia pracę fotoamatorom – tego typu papier można bowiem kupić taniej i w prostszy sposób naświetlić. Co ważne, gradację papieru dobiera się przeciwnie do gradacji kliszy. W drugim przypadku, kiedy papier jest wielogradacyjny, oznacza to, że jego gradacja zmienia się w zależności od rodzaju zastosowanego filtra – co jest bardzo praktycznym rozwiązaniem np. wtedy, gdy poszczególne klatki filmu różnią się między sobą kontrastem.